Opleiding: Het coachen van zelfsturende teams

Het coachen van een zelfsturend team vraagt specifieke kennis, een bepaalde basishouding en bepaalde vaardigheden. Deze zijn wezenlijk anders dan bij het managen van een team. Deze training is ontworpen voor het bekwamen in deze vaardigheden en is bedoeld voor (aankomende) coaches van zelfsturende teams of voor teammanagers die zelforganiserende teams gaan coachen.

http://zelfsturendeteamscoachen.nl