De vergadering uitkomen met een happy dance?

Vergaderen is vaak zonde van je tijd

Bestaat een groot deel van je tijd uit vergaderen en overleg? En denk je ook vaak na zo’n dag van vergaderen; “wat heb ik nou eigenlijk gedaan vandaag?” En kom je vol energie een vergadering binnen maar vermoeid naar buiten?

Mensen komen vaak rondom een thema bij elkaar maar het doel van de vergadering is niet altijd duidelijk. Vrijblijvendheid en onduidelijke rolverdeling helpen niet bij het bereiken van een bepaald resultaat. Ook worden er vaak meningen verzameld over een bepaald onderwerp maar dit zet mensen niet aan tot handelen en daadkracht. En zo heb je zelf vast nog wel een aantal voorbeelden of frustraties vanuit je eigen ervaringen.

Sociocratisch vergaderen

Vergaderingen worden effectiever met behulp van de sociocratische vergadermethodiek. Deze methodiek werkt volgens een aantal duidelijke spelregels en op basis van een 4-tal principes. Het belangrijkste principe is die van consent (het principe van geen overwegend bezwaar). Bij het sociocratisch vergaderen wordt vooral gewerkt met voorstellen. De aanwezigen van de groep kunnen volgens bepaalde stappen aangeven of ze wel of geen overwegend bezwaar hebben tegen een ingebracht voorstel.

De rolverdeling is duidelijk, in de vergadering gaat het om besluitvorming en commitment, voorstellen worden vóór de vergadering uitgewerkt, door het stramien is er geen ruimte om af te dwalen van het onderwerp. Het resultaat is een effectievere vergadering met veel meer voortgang op de onderwerpen. En daar wordt iedereen blij van…

Wil jij ook met een goed gevoel uit de vergadering komen? Ik help je graag deze methodiek toe te passen.

Neem contact op voor meer informatie