Het zakelijke vision board

Wat is het thema voor jouw team in het nieuwe jaar?

Effectief en inspirerend je doelen bereiken met behulp van een vision board.

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Januari van dit nieuwe jaar biedt ons de kans om vooruit te kijken. Hoewel het verleidelijk is om ‘gewoon’ weer aan de slag te gaan, is het effectiever en zinvol om stil te staan bij de vraag waar dit jaar vooral over zal gaan voor jou en je team. Welke wensen, doelen en plannen zijn er voor de komende 4 kwartalen? Hoe gaan we de visie van de organisatie concreet maken voor ons team? Hier gezamenlijk aandacht aan besteden geeft richting en inspiratie, bewustwording en draagvlak. Het werkt verbindend om het beeld van het komende jaar als team samen vorm te geven.

Een zakelijke vision board

De visie concreet maken kun je doen door middel van een vision board voor jouw team voor 2018.

Het doel van een vision board is het daadwerkelijk focussen op datgene wat je nastreeft. Je zou het kunnen zien als een visueel plan.

Het concept van het visueel maken van doelen en visies wordt steeds meer mainstream. Door het visuele aspect wordt er gebruik gemaakt van beide hersenhelften. Het wordt vaak als meer inspirerend ervaren dan alleen tekst op papier. Door het gezamenlijk maken van een vision board ontstaat er meer draagvlak en eigenaarschap met betrekking tot de doelstellingen. Mensen krijgen er meer gevoel bij.

Een vision board is er in verschillende vormen, ontwerpen en afmetingen, op papier, een krijtbord of digitaal, gebruik makend van foto’s, tekeningen en teksten.

Wat komt er op een vision board?

Belangrijke onderdelen van een vison board zijn het waarom (de missie) van de organisatie en het team. Waarom doen we wat we doen. Vervolgens is het belangrijk om dit te verbeelden in concrete doelstellingen voor het komende jaar; het wat. Een vision board dwingt je om specifiek te worden over wat je wil bereiken.  Ten derde zijn kernwaarden een belangrijk onderdeel. Wat zijn de belangrijkste waarden binnen ons team? (Het hoe)

Wat gaat het mij en mijn team opleveren?

  • Een heldere visie
  • Een levende en gedragen strategie
  • Verbondenheid in het team
  • Een dagelijkse reminder aan waar we als team voor staan.

Interesse?

Wil je effectief, vernieuwend en inspirerend vorm geven aan het komende jaar? Neem contact op en in een dagdeel begeleid ik jouw team bij het maken van een vision board.